+98-21-77357431 – 77326230 – 77324096 – +989123204310

جعبه خاص مرغ سوخاری سلول

این جعبه جهت حمل مرغ 12 تکه طراحی شده است. کف جعبه به صورت قفل لاک باتم است. جهت زیبایی و خاص بودن از سر و دم مرغ روی جعبه استفاده شده است. یک لیبل با نخ کنفی جهت فیکس کردن درب جعبه تعبیه شده که در کنار جعبه قرار دارد.

پیشنهاد می‌شود پیش از ریختن مرغ در این ظرف از کاغذ مومی در کف جعبه استفاده گردد.

اطلاعات بیشتر