+98-21-77357431 – 77326230 – 77324096 – +989123204310

پاکت حمل گودفود

پاکت حمل سوخاری، در دو اندازه مختلف برای رستوران گود فود. چاپ‌ها دو رنگ سبز و قرمز انجام شده است.

اطلاعات بیشتر

ابعاد

33/5×15 ارتفاع 40
33/5×15 ارتفاع 25

تعداد رنگ

دو رنگ سبز و قرمز

نوع کاغذ

کرافت 80 گرم