+98-21-77357431 – 77326230 – 77324096 – +989123204310

پاکت حمل چاتانا

پاکت حمل چاتانا با دسته و کفی جهت استقامت بیشتر ارائه شده است.

اطلاعات بیشتر

ابعاد

35×21/5 ارتفاع 34

تعداد رنگ

دو رنگ مشکی و قرمز

نوع کاغذ

کرافت 80 گرم