+98-21-77357431 – 77326230 – 77324096 – +989123204310

پاکت حمل پیروک

پاکت تحریر حمل، جهت حمل سوخاری با کاغذ تحریر سفید و چاپ 4 رنگ

اطلاعات بیشتر

ابعاد

38×13/5 ارتفاع 40

نوع چاپ

چهار رنگ اصلی

نوع کاغذ

تحریر 80 گرم