+98-21-77357431 – 77326230 – 77324096 – +989123204310

پاکت حمل وکشیم

پاکت حمل جهت سوخاری، چاپ تک رنگ مشکی، به روی کاغذ کرافت 80 گرم

 

اطلاعات بیشتر

ابعاد

34×14/5 ارتفاع 40

تعداد رنگ

تک رنگ مشکی

نوع کاغذ

کرافت 80 گرم