+98-21-77357431 – 77326230 – 77324096 – +989123204310

پاکت حمل واران

پاکت حمل سوخاری، سفارش دهنده رستوران واران، با چاپ دو رنگ به روی کاغذ کرافت

اطلاعات بیشتر

ابعاد

30×13/5 ارتفاع 40

تعداد رنگ

2 رنگ مشکی + سبز

نوع کاغذ

کرافت 80 گرم