+98-21-77357431 – 77326230 – 77324096 – +989123204310

پاکت حمل هایدا

پاکت حمل هایدا در دو سایز پیتزایی و سوخاری طراحی و تولید شده است.

اطلاعات بیشتر

تعداد رنگ

دو رنگ مشکی و قرمز

نوع کاغذ

کرافت 80 گرم