+98-21-77357431 – 77326230 – 77324096 – +989123204310

پاکت حمل مینودر

پاکت حمل پیتزایی مینودر، کاغذ تحریر چاپ دو رنگ

اطلاعات بیشتر

تعداد رنگ

دو رنگ، قرمز و مشکی

نوع کاغذ

تحریر 80 گرم