+98-21-77357431 – 77326230 – 77324096 – +989123204310

پاکت حمل شکلات

پاکت جهت حمل جعبه شکلات، با دسته و کفی جهت استقامت پاکت.

اطلاعات بیشتر

ابعاد

37/5×4/5 ارتفاع 16

تعداد رنگ

4 رنگ اصلی

نوع کاغذ

گلاسه 135 گرم