+98-21-77357431 – 77326230 – 77324096 – +989123204310

پاکت حمل داریان

پاکت حمل داریان با چاپ تکرنگ قرمز و کاغذ کرافت 80 گرم تولید شده است.

اطلاعات بیشتر

ابعاد

28/5×15 ارتفاع 40

تعداد رنگ

تک رنگ قرمز

نوع کاغذ

کرافت 80 گرم