+98-21-77357431 – 77326230 – 77324096 – +989123204310

پاکت حمل تنورک

پاکت حمل سوخاری، با کاغذ تحریر سفید رنگ و چاپ 4 رنگ

اطلاعات بیشتر

ابعاد

30×13/5 ارتفاع 40

تعداد رنگ

4 رنگ اصلی

نوع کاغذ

تحریر 80 گرم