+98-21-77357431 – 77326230 – 77324096 – +989123204310

جعبه خاص

جعبه‌هایی که از حالت استاندارد خارج می‌شود و برای منظور خاصی برای مشتری استفاده می‌گردد.

جعبه سیب زمینی

جعبه سیب زمینی با مقوای ایندربرد و دوبلکس تولید می‌شود.

جعبه سوخاری

جعبه سوخاری با مقوای ایندربرد و دوبلکس تولید می‌شود.