+98-21-77357431 – 77326230 – 77324096 – +989123204310

لیست قیمت پاکت حمل

گرافت 70 گرم

آخرین به روز رسانی 1401/03/02

پاکت سوخاری سایز کوچک

طول 22، عرض 12، ارتفاع 35

تک رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10002.3002.300.000
20002.1004.200.000
30002.0006.000.000
50001.9009.500.000
دو رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10002.5502.550.000
20002.2004.400.000
30002.0506.150.000
50001.9509.750.000
چهار رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10003.3003.300.000
20002.5505.100.000
30002.3006.900.000
50002.10010.500.000

پاکت سوخاری متوسط

طول 26/5، عرض 12، ارتفاع 37

تک رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10002.7002.700.000
20002.2504.500.000
30002.1006.300.000
50002.00010.000.000
دو رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10003.0503.050.000
20002.4504.900.000
30002.2506.750.000
50002.05010.250.000
چهار رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10004.9504.950.000
20003,360 6.720.000
30002.9008.700.000
50002.45012.250.000

پاکت سوخاری بزرگ

طول 28/5، عرض 15، ارتفاع 39

تک رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10003.0003.000.000
20002.5505.100.000
30002.4007.200.000
50002.30011.500.000
دو رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10003.3503.050.000
20002.8005.600.000
30002.7308.190.000
50002.35011.750.000
چهار رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10005.2205.220.000
20003.7007.400.000
30003.2009.600.000
50002.80014.000.000

پاکت ساندویچ کوچک

طول 30، عرض 14، ارتفاع 40

تک رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10003.0003.000.000
20002.5505.100.000
30002.4007.200.000
50002.30011.500.000
دو رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10003.3503.050.000
20002.8005.600.000
30002.7308.190.000
50002.35011.750.000
چهار رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10005.2205.220.000
20003.7007.400.000
30003.2009.600.000
50002.80014.000.000

پاکت ساندویچ بزرگ

طول 33/5، عرض 15، ارتفاع 39

تک رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10003.2003.200.000
20002,700 5.400.000
30002.6007.800.000
50002.45012.250.000
دو رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10003.5003.500.000
20002.9005.800.000
30002.7008.100.000
50002.55012.750.000
چهار رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10005.4005.400.000
20003.8507.700.000
30003.3009.900.000
50002.90014.500.000

پاکت پیتزایی کوچک

طول 26، عرض 24، ارتفاع 37

تک رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10003,2503.250.000
20002.8505.700.000
30002.7008.100.000
50002,550 12.750.000
دو رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10003.6503.650.000
20003,000 6.000.000
30002.8008.400.000
50002.65013.250.000
چهار رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10005,500 5.500.000
20004.0008.000.000
30003.45010.350.000
50003,000 15.000.000

پاکت پیتزایی متوسط

طول 28/5، عرض 28/5، ارتفاع 35

تک رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10003.2503.250.000
20002.9005.800.000
30002.9008.700.000
50002.85014.250.000
دو رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10003.5003.500.000
20003.1006.000.000
30003.0009.000.000
50002.90014.500.000
چهار رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10004.2504.250.000
20003.5007.000.000
30003.3009.900.000
50003.10015.500.000

پاکت پیتزایی بزرگ

طول 33/5، عرض 33/5، ارتفاع 33

تک رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10003.5403.540.000
20003.3006.600.000
30003.2509.750.000
50003.20016.000.000
دو رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10003.8003.800.000
20003.4506.900.000
30003.3009.900.000
50003.25016.250.000
چهار رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10004.5504.550.000
20003.8007.600.000
30003.55010.650.000
50003.35016.750.000

پاکت پیتزایی بزرگ

طول 35، عرض 35، ارتفاع 32

تک رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10003.6503.650.000
20003.4006.800.000
30003.3009.900.000
50003.25016.250.000
دو رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10003.9003.900.000
20003.5007.000.000
30003.40010.200.000
50003.30016.500.000
چهار رنگ
تیراژقیمت هر عددقیمت کل
10004.5504.550.000
20003.8007.600.000
30003.55010.650.000
50003.35016.750.000

توجه:

  1. کلیه قیمت‌ها به تومان می‌باشد.
  2. قیمت‌ها بر اساس کاغذ کرافت 70 گرم محاسبه شده است.
  3. هزینه بند از مبلغ 500 تومان آغاز می‌شود.
  4. هزینه کفی پاکت از مبلغ 400 تومان محاسبه می‌شود.
  5. هزینه رنگ در چاپ‌های تن‌پلات (تمام رنگ) جداگانه محاسبه می‌گردد.
  6. زمان تحویل پس از اتمام طراحی از 12 الی 17 روز خواهد بود.
  7. هزینه زینک دو ورقی 150.000 تومان و زینک چهار و نیم ورقی 250.000 تومان است.