+98-21-77357431 – 77326230 – 77324096 – +989123204310

لیست قیمت انواع جعبه‌های فست فود

گرافت 530 گرم

آخرین به روز رسانی یکشنبه سیزدهم آبان ماه  1399/09/13 

نوع جعبهاندازه جعبهقیمت خامچاپ تکرنگچاپ دو رنگچاپ چهار رنگحداقل تیراژ
همبرگر 14 استاندارد7/5×14/5×14/23.000 نسخه
ساندویچ 9×7×323.000 نسخه
مرغ سوخاری لاک باتم8×12×22-3.000 نسخه
سیب زمینی مکعبی--3.000 نسخه