+98-21-77357431 – 77326230 – 77324096 – +989123204310

لیست قیمت 

انواع رمپ (کاغذ مومی چاپ شده) و هندی 40 گرم

ابعاد قابل استفاده در کاغذ مومی

35×25 – 50×35 – 33×35

نوع چاپقیمت هر کیلوجمع کل
تک رنگ مشکی97.200 6.804.000
تک رنگ غیر مشکی102.0007.140.000
دو رنگ106.0007.420.000

ابعاد قابل استفاده در کاغذ هندی

35×25 – 50×35

نوع چاپقیمت هر کیلوجمع کل
تک رنگ62.0004.340.000
دو رنگ67.0004.690.000

توجه:

  1. کلیه قیمت‌ها به تومان می‌باشد.
  2. حداقل سفارش 70 کیلوگرم می‌باشد.
  3. چاپ‌ تن‌پلات (تمام رنگ) پذیرفته نمی‌شود.
  4. زمان تحویل پس از اتمام طراحی 7 روز کاری خواهد بود.
  5. هزینه زینک دو ورقی برای هر رنگ  150.000 تومان می‌باشد.